Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 176 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
61
 • cấp lại giấy phép lái xe a1 do bị mất
 • Sở Giao thông vận tải
 • Nguyễn chí tâm
 • Vào lúc 15:10:11 ngày 11/10/2022
Chi tiết
62
 • Xin giấy phép xây dựng, thông tin qui hoạch
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Thái Thanh Huy
 • Vào lúc 11:24:43 ngày 11/10/2022
Chi tiết
63
 • xác nhận tình trạnh hôn nhân
 • Sở Tư pháp
 • ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP
 • Vào lúc 15:12:59 ngày 05/10/2022
Chi tiết
64
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn thị mỹ linh
 • Vào lúc 23:12:26 ngày 19/09/2022
Chi tiết
65
 • Tra cứu đất đai
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Ngọc Nam
 • Vào lúc 09:59:50 ngày 05/09/2022
Chi tiết
66
 • Đăng ký lý lịch tư pháp online
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Thị Mỹ Gấm
 • Vào lúc 09:57:56 ngày 20/09/2022
Chi tiết
67
 • CHẬM TRẢ KẾT QUẢ THEO PHIẾU HẸN
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Văn Tỉnh
 • Vào lúc 16:15:11 ngày 26/09/2022
Chi tiết
68
 • Điều kiện cho tặng đất,, ,không được chuyển nhượng,,, có bán được không ? thủ tục ra sao ?
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Hoàng Châu
 • Vào lúc 14:12:44 ngày 15/09/2022
Chi tiết
69
 • Chứng thực sao y
 • Sở Tư pháp
 • NGUYỄN THỊ BÉ NHỊ
 • Vào lúc 13:22:33 ngày 08/09/2022
Chi tiết
70
 • Điều kiện cho tặng đất,, ,không được chuyển nhượng,,, có bán được không ? thủ tục ra sao ?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Hoàng Châu
 • Vào lúc 14:09:38 ngày 15/09/2022
Chi tiết
71
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
 • Sở Y tế
 • Nguyễn Trường Lộc
 • Vào lúc 13:39:59 ngày 24/08/2022
Chi tiết
72
 • Giao đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • TRẦN THANH SƠN
 • Vào lúc 21:59:28 ngày 11/09/2022
Chi tiết
73
 • Trích lục hộ khẩu
 • Sở Tư pháp
 • Chung Thị Thu Thảo
 • Vào lúc 09:35:21 ngày 24/08/2022
Chi tiết
74
 • trích lục hộ khẩu
 • Sở Tư pháp
 • SHU SHI
 • Vào lúc 14:51:04 ngày 19/08/2022
Chi tiết
75
 • Giải quyết thi hành án dân sự
 • Sở Tư pháp
 • Cao Nguyên Bình`
 • Vào lúc 13:25:48 ngày 16/08/2022
Chi tiết