TRA CỨU THÔNG TIN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Hướng dẫn tra cứu hồ sơ:

Cách 1: Tra cứu theo Số biên nhận. Nhập "Số biên nhận" sau đó nhấn nút "Tìm kiếm"

Cách 2: Tra cứu theo CMND. Nhập "Họ tên" và "CMND hoặc CCCD" sau đó nhấn nút "Tìm kiếm"