Xin cấp đổi sổ do thay đổi bản đồ mới

NGUYỄN MINH THỨC — lúc 15:37:35 ngày 06/09/2023

Cho tôi hỏi, ngày 06/10/2022 tôi có nộp Đơn trích đo H39-061022-0026. hẹn 18/11/2022 đo đạt.có đưa bản mô tả ranh giới, mốc thửa đất. nhưng sau đó nhân viên đo đạt báo không thực hiện tiếp, và yêu cầu đánh đơn hủy GCN củ này nộp HCC để giải quyết.09/06/2023 đả nộp H39.24-23-06-09-0110 và trả kết quả vào ngày 13/07/2023 và hướng qua tòa án hướng dẫn giải quyết.Tòa án hướng dẫn về liên hệ địa chính xã, đánh đơn thưa, nhưng thưa ai, gia đình tôi đâu thưa kiện gì. và án phí là sao, và ai chi trả? xin nhờ hướng dẫn tiếp là làm gì.Xin cảm ơn!

Trả lời

Theo VB số 2134/CN.VPĐKĐĐ-ĐKCGCN ngày 13/7/2023 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại huyện Đức Hòa có hướng dẫn ông/bà liên hệ Tòa án nhân dân tỉnh để khởi kiện hành chính yêu cầu hủy giấy chứng nhận đã cấp.

Quản trị Đức Hoà — lúc 10:26:51 ngày 07/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi