Thu Thuế Thu Nhập Cá Nhân Khi Chuyển Quyền Bất Động Sản Có Hợp Đồng Ủy Quyền

Trần Trường Huy — lúc 16:27:02 ngày 23/08/2023

Quý cơ quan vui lòng cho em hỏi trường hợp chuyển quyền nhà, đất có hợp đồng ủy quyền như sau thì có được miễn một phần thuế thu nhập cá nhân không:
- Ông A bán đất cho ông B (ông A ký hợp đồng ủy quyền toàn quyền cho ông B).
- Sau đó ông B đại diện hợp đồng ủy quyền bán phần đất nêu trên lại cho bà C ( hợp đồng Ông B ký bán cho bà C là hợp đồng chuyển nhượng).
B và bà C là người thân với nhau thuộc trường hợp miễn thuế quy định tại điều 4 Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân.
Vì vậy, quý cơ quan vui lòng cho em hỏi ông B có được miễn thuế thu nhập cá nhân hay không?

Trả lời

Kính chào: Ông Trần Trường Huy
Về vướng mắc của Ông, Cục Thuế Tỉnh Long An trả lời như sau:
- Căn cứ Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính
+ Tại Khoản 5 Điều 2 quy định Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
"a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
.
e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền như người sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật."
+ Tại Khoản 1 Điều 3 Các khoản thu nhập được miễn thuế
"a) Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.
."
Căn cứ Khoản 3 và Khoản 4 Điều 17 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung Điều 12 Thông tư số 111/2013/TT-BTC như sau:
".
3. Thời điểm tính thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:
- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
- Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng có thỏa thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán thì thời điểm tính thuế là thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản.
.
4. Cách tính thuế
a) Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định như sau:
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp=Giá chuyển nhượng x Thuế suất 2%
…"
--> Căn cứ quy định trên, trường hợp Ông A bán đất cho ông B (ông A ký hợp đồng ủy quyền toàn quyền cho ông B) thì Ông A phải kê khai và nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính; trường hợp trên hợp đồng có thỏa thuận Ông B nộp thuế thay cho Ông A thì Ông B phải nộp thuế TNCN từ chuyển nhượng bất động sản theo quy định tại Điều 17 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày15/6/2015 của Bộ Tài Chính.
Trường hợp Ông B thực hiện chuyển nhượng bất động sản cho bà C nếu thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài Chính thì Ông B thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.
Trân trọng.

Quản trị Cục thuế — lúc 16:54:04 ngày 11/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi