Thủ tục cấp lại GPLX A1 còn hồ sơ gốc

Lê Hải Phú — lúc 13:54:29 ngày 10/09/2023

Em bị mất GPLX A1 và muốn được cấp lại thì cần những hồ sơ nào

Trả lời

Sở GTVT đã gọi điện để hướng dẫn.

Quản trị — lúc 10:15:27 ngày 11/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi