V/v Địa điểm làm Lý Lịch Tư Pháp phiếu số 1 ở đâu

nguyễn thanh hoài bảo — lúc 06:52:03 ngày 15/08/2023

Xin chào anh chị,
Em hiện tại đang thường trú tại xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An và em đang muốn làm phiếu Lý Lịch Tư Pháp số 1 thì em đến cơ quan nào của địa phương để xin làm giấy LLTP này vậy ạ,
Em cám ơn anh chị.

Trả lời

Trả lời:
1. Cách thức nộp hồ sơ:
Người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể lựa chọn nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp tỉnh Long An và nhận kết quả theo các cách thức như sau:
- Trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A- Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An).
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Nộp hồ sơ trực tuyến: Để nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, bạn vào Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Theo đó, bạn phải thực hiện đăng ký tài khoản và thực hiện các bước theo hướng dẫn có sẵn trên cổng dịch vụ công.
2. Nhận kết quả:
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
- Qua dịch vụ bưu chính công ích.
3. Về thành phần hồ sơ:
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).
- Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Ngoài ra, người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm phí phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh./.

Quản trị — lúc 16:29:22 ngày 13/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi