Loading...

STT Lĩnh vực quản lý Câu hỏi Câu trả lời Ngày cập nhật
1 Câu hỏi 25: Theo Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT quy định giấy phép khai thác nước dưới đất và Quyết định số 15/2008/QĐ-BTNMT quy định bảo vệ tài nguyên nước dưới đất: ngày 15/12 hàng năm các doanh nghiệp có giấy phép khai thác nước dưới đất phải lập báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất và có quy định rõ ràng về các mục phải báo cáo. Vậy xin cho hỏi còn đối với doanh nghiệp có giấy phép khai thác nước mặt thì căn cứ vào đâu để lập báo cáo tình hình khai thác nước mặt, văn bản nào quy định nội dung cần có trong báo cáo? Theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 3 của Thông tư số 31/2018/TT-BTNMT ngày 26/12/2018 quy định nội dung, biểu mẫu báo cáo tài nguyên nước “báo cáo hoạt động khai thác tài nguyên nước gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/01 của năm tiếp theo (theo mẫu số 22) 11/12/2019
2 Câu hỏi 21: Cơ quan nào có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất? Theo quy định tại Điều 105 Luật đất đai năm 2013 thì cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Ủy ban nhân dân cấp ... Xem thêm
11/12/2019
3 Câu hỏi 18: Việc Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện như thế nào? Theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai năm 2013 thì cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện như sau:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
... Xem thêm
11/12/2019
4 Câu hỏi 17: Khi đo vẽ sơ đồ tôi không nắm được quy định, quy tắc như thế nào? Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận căn cứ theo Điều 12 tại Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 18 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xin được trích dẫn như sau:
Điều 12. Sơ đồ thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên giấy chứng nhận.
1. Sơ đồ thửa đất được thể hiện theo quy định sau:
a) Sơ đồ thửa đất thể hiện các thông tin gồm:
- Hình thể thửa đất, chiều dài các cạnh thửa;
- Số hiệu thửa ho... Xem thêm
11/12/2019
5 Câu hỏi 16: Bố mẹ tôi có một ngôi nhà và muốn cho vợ chồng tôi thừa kế (vì tôi là con trai duy nhất). Tuy nhiên sổ đỏ đã lấy tên bố mẹ tôi. Vậy tôi phải làm thủ tục gì để được đứng tên. Như thế có phải nộp các khoản thuế nào không? Trường hợp bố mẹ còn sống có thể thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất được miễn lệ phí trước bạ (Điều 9 Nghị định 140/2016/NĐ-CP) và miễn thuế thu nhập cá nhân quy định tại Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân.
1. Về trình tự, thủ tục nhận thừa kế quyền sử dụng đất: được thực hiện theo quy định tại Điều 151 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; cụ thể:
"1. Người nhận thừa kế nộp một (01) bộ hồ sơ gồm có:
a) Di chúc; ... Xem thêm
11/12/2019
6 Câu hỏi 15: Bố mẹ tôi có 4 người con 2 trai, 2 gái. Sau khi ở với người con trai út một thời gian, bố mẹ tôi đã cho người con út ngôi nhà và chuyển ra ở nơi mới (ngôi nhà mới có giá trị bằng một nửa ngôi nhà cũ và do người con út mua). Hiện tại ngôi nhà mới lấy tên bố mẹ tôi. Xin cho tôi hỏi: ngôi nhà hiện tại bố mẹ tôi ở sẽ do ai thừa hưởng, 2 người con gái có được không? nếu như bố mẹ tôi vẫn muốn cho con út thì theo pháp luật chúng tôi có quyền được một phần không? Tại Điều 631, Bộ Luật Dân sự quy định về quyền thừa kế của cá nhân như sau: "Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật"
Như vậy, trong trường hợp ngôi nhà mới thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bố, mẹ bạn thì bố mẹ bạn có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Nếu nội dung di chúc của bố mẹ bạn để lại ngôi nhà mới cho con út thừa kế th... Xem thêm
11/12/2019
7 Câu hỏi 14: Những văn bản pháp luật nào quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại tố cáo về đất đai? Tại Điều 204 và Điều 205 của Luật Đất đai năm 2013 đã quy định về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai, như sau:

* Điều 204. Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai
1. Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
2. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hi... Xem thêm
11/12/2019
8 Câu hỏi 13: Tôi mua 01 thửa đất vườn tạp (chủ nhà đã được cấp GCNQSDĐ vườn tạp, không nằm trong cùng thửa đất ở) từ năm 2008 tôi đã xây dựng nhà ở từ đó đến nay (thửa đất nằm trong quy hoạch khu dân cư), thửa đất trên tôi có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất vườn sang đất ở có được không ? Theo quy định tại Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, trường hợp hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp (đất vườn) sang đất phi nông nghiệp (đất ở) thuộc trường hợp phải xin phép UBND cấp huyện.
Điều kiện để được chuyển mục đích sử dụng đất là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Điều 6 Thông tư 30/2014/TT... Xem thêm
11/12/2019
9 Câu hỏi 12: Nếu chỉ đo vẽ mặt cắt dọc và cắt ngang công trình thì có cần phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ không? Tại Điều 5, Thông tư 32 /2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 Quy định về Cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Nêu cụ thể về Danh mục các hoạt động đo đạc và bản đồ phải có giấy phép như sau:
1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật – dự toán công trình đo đạc và bản đồ.
2. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ.
3. Xây dựng lưới toạ độ, độ cao quốc gia.
4. Xây dựng điểm trọng lực, thiên văn, tọa độ, độ cao.
5. Chụp ảnh, quét đ... Xem thêm
11/12/2019
10 Câu hỏi 11: Ông Nguyễn Văn A san lấp mặt bằng trên đất nông nghiệp diện tích 100m2 không trồng cây, không xây dựng thì xử lý theo Điều nào, văn bản quy định? Tại Khoản 25 Điều 3 Luật Đất đai năm 2013 quy định: “Huỷ hoại đất là hành vi làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất, gây ô nhiễm đất, làm mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích đã được xác định”.
Như vậy, diện tích sau khi san lấp mặt bằng mà mất hoặc giảm khả năng sử dụng đất theo mục đích ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì hành vi của ông Nguyễn Văn A là huỷ hoại đất.
Hành vi vi phạm trên được xử lý theo quy định tại Điều 64 của Luật Đất đai năm... Xem thêm
11/12/2019
11 Câu hỏi 10: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhà trường bị mất. Tôi muốn hỏi thủ tục cấp lại giấy chứng nhận phải làm như thế nào? Theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, quy định trình tự thủ tục thực hiện đối với trường hợp cấp lại GCN do bị mất. Nhà trường phải thực hiện những công việc sau:
1. Trình tự thực hiện
- Phải đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (báo, Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện...)
- Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng tin lần đầu trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương... Xem thêm
10/12/2019
12 Câu hỏi 9: Quy định cụ thể nào về việc doanh nghiệp mình phải quan trắc cụ thể vào ngày nào trong tháng 6 hoặc tháng 12. thông tư 43/2015/TT-BTNMT chỉ quy định về thời gian nộp báo cáo. Quy định có liên quan đến hoạt động quan trắc môi trường: Theo quy định tại Điều 25, Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14/10/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thì tần suất quan trắc được như sau:
TT Đối tượng Tần suất quan trắc
1 Cơ sở có quy mô tương đương với đối tượng quy định tại Phụ lục II Nghị định số 18/2015/NĐ-CP 01 lần/03 tháng
2 Cơ sở c... Xem thêm
18/07/2024
13 Câu hỏi 8: Vị trí xây dựng cách khu dân cư bao nhiêu là được và theo văn bản nào? Khoảng cách an toàn vệ sinh môi trường giữa bãi tập kết, chôn lấp chất thải rắn được quy định tại quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01: 2008/BXD - Quy hoạch xây dựng. Bạn có thể tra cứu để được rõ hơn. 10/12/2019
14 Câu hỏi 7: Công ty có bản cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Nhưng đến nay muốn thay đổi 1 phần nội dung trong bản cam kết, những nội dung còn lại vẫn giữ nguyên như bản cam kết cũ chỉ thay đổi 1 phần nội dung về đổ thải từ vị trí này sang vị trí khác thì phải làm những hồ sơ thủ tục như nào? Quy trình ra sao? Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014, trong quá trình thực hiện nếu dự án có những thay đổi so với nội dung hồ sơ môi trường đã được đăng ký xác nhận, chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan đăng ký xác nhận hồ sơ môi trường. 10/12/2019
15 Câu hỏi 6: Đối với một cơ sở sản xuất đi vào hoạt động sau ngày 1/4/2018 (sau 36 tháng kể từ ngày Nghị định 18/2015/NĐ-CP có hiệu lực) nhưng hiện nay vẫn chưa có Kế hoạch BVMT (cơ sở thuộc đối tượng phải lập KHBVMT).
Trong Nghị định 18/2015/NĐ-CP khoản điều 22 chỉ nói đến trường hợp những cơ sở hoạt động trước ngày 1/4/2015 mà chưa có hồ sơ môi trường, không nói đến những trường hợp hoạt động sau ngày 1/4/2015.
Hơn nữa, sau ngày 1/4/2018 thì nhiều nơi đã không tiếp nhận đề án BVMT chi tiết/đơn giản nữa. Vậy những đơn vị này làm cách nào để khắc phục?
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Theo quy định tại điểm 2, khoản 13, Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ):
1. Các dự án, cơ sở đã đi vào vận hành nhưng chưa có xác nhận kế hoạch bảo vệ môi... Xem thêm
18/07/2024
16 Câu hỏi 5: Doanh nghiệp vừa sản xuất vừa cho thuê nhà xưởng, đối với hoạt động sản xuất đã lập hồ sơ môi trường. Vậy đối với việc cho thuê nhà xưởng có cần lập thêm hồ sơ môi trường cho thuê xưởng không? Nếu bắt buộc lập thì cần những yêu cầu gì? Đơn vị cho thuê nhà xưởng cũng phải lập hồ sơ môi trường căn cứ theo lượng chất thải rắn được quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
Chủ thể trực tiếp sử dụng nhà xưởng để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh phải thực hiện lập hồ sơ môi trường. Tùy thuộc vào đối tượng, quy mô, công suất hoạt động của hoạt động sản xuất, kinh doanh để xác định loại hồ sơ môi trường cần lập theo các quy định tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.Xem thêm
18/07/2024
17 Câu hỏi 4: Phòng TNMT huyện sẽ thực hiện công tác quản lý MT với các quy mô doanh nghiệp như thế nào? Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố là cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường đối với tất cả các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn quản lý. 18/07/2024
18 Câu hỏi 3: Trước khi thực hiện quan trắc môi trường định kỳ có cần thông báo cho cơ quan chức năng không? nếu có, căn cứ theo điều nào? thông tư nào? 1. Căn cứ các quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường (Nghị định 127/2014/NĐ-CPngày 31/12/2014;Thông tư 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017). Trước khi các cơ sở sản xuất, kinh doanh tiến hành quan trắc môi trường phải xây dựng chương trình hoặc kế hoạch quan trắc báo cáo cơ quan quản lý môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường).
2. Trong quá trình đơn vị thực hiện quan trắc môi trường phải có sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường cử cán b... Xem thêm
18/07/2024
19 Câu hỏi 2:
1. Doanh nghiệp có thể tự làm đề án bảo vệ môi trường không cần dơn vị tư vấn được không? Cần yêu cầu gì không?
2. Liên hệ làm và nộp đề án ở đâu?
(1) Theo quy định tại Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ: Chủ dự án, tổ chức tư vấn khi thực hiện đánh giá tác động môi trường (đề án BVMT, KHBVMT) phải có đủ các điều kiện dưới đây:
- Có cán bộ được đào tạo về chuyên ngành môi trường trình độ đại học trở lên.
- Có cán bộ chuyên ngành liên quan đến dự án với trình độ đại học trở lên;
- Có phòng thí nghiệm, các thiết bị kiểm chuẩn được xác nhận đủ điều kiện thực hiện đo đạc, lấy mẫu, xử lý, phân tích mẫu... Xem thêm
18/07/2024
20 Câu hỏi 1: Cơ sở đã hoạt động nhưng chưa làm thủ tục bảo vệ Môi trường (ĐTM, Cam kết, Đề án). Cơ quan kiểm tra yêu cầu làm thủ tục bảo vệ môi trương nhưng hiện tại Đề án bảo vệ Môi trường đơn giản và chi tiết không còn làm được. Vậy cơ sở phải làm như thế nào? Thủ tục Giám sát môi trường căn cứ vào đâu để thực hiện? (1) Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Theo quy định tại điểm 2, khoản 13, Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung Điều 22 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ):
a) Các dự án, cơ sở đã đi vào vận hành nhưng chưa có xác nhận kế hoạch bảo v... Xem thêm
18/07/2024