đã chuyển khoản tiền ở bước thanh toán nhưng không thấy báo là thành công và sẽ làm gi tiếp theo

LÊ CÔNG DANH — lúc 06:14:14 ngày 15/07/2023

đã chuyển khoản tiền ở bước thanh toán nhưng không thấy báo là thành công và sẽ làm gi tiếp theo, giờ phải làm sao

Trả lời

Trả lời:
Trường hợp của ông/bà Lê Công Danh không cung cấp rõ đã nộp phí, lệ phí bằng phương thức nào và người hoặc đơn vị nào đã thu phí, lệ phí. Vì vậy Sở Tư pháp đề nghị ông/bà liên hệ trực tiếp với người hoặc đơn vị đã thu phí, lệ phí để được giải quyết. Trường hợp, ông/bà Lê Công Danh không rõ người hoặc đơn vị đã thu phí, lệ phí thì ông/bà vui lòng liên hệ với Bộ phận thu phí, lệ phí của Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An (số điện thoại liên hệ: 0272.3979.279) để được hướng dẫn, giải quyết. Trân trọng kính chào!

Quản trị — lúc 16:23:53 ngày 19/07/2023

Quay lại danh sách câu hỏi