Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Ban Quản lý khu kinh tế
Ban Quản lý khu kinh tế
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: 02723979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: 02723979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Ngoại vụ
Sở Ngoại vụ
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
 • Điện thoại: (0272) 3824 958
 • Email: ttra@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3824 958
 • Địa chỉ cơ quan: 51A Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Thành phố Tân An
Trung tâm HCC Thành phố Tân An
 • Điện thoại: (0272) 3831725
 • Email: tthcctanan@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3820130
 • Địa chỉ cơ quan: 76, Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Thị xã Kiến Tường
Trung tâm HCC Thị xã Kiến Tường
 • Điện thoại: (0272) 3840195
 • Email: tthcctxkientuong@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 480 Quốc lộ 62, Khu phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Tân Hưng
Trung tâm HCC Huyện Tân Hưng
 • Điện thoại: (0272) 3861325
 • Email: tthcctanhung@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 Tôn Đức Thắng Khu phố Rọc Chanh A Thị trấn Tân Hưng
Logo Trung tâm HCC Huyện Vĩnh Hưng
Trung tâm HCC Huyện Vĩnh Hưng
 • Điện thoại: (0272)3 847 252
 • Email: bbtvinhhung@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: ​Đường 30/4, T​​​hị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Mộc Hóa
Trung tâm HCC Huyện Mộc Hóa
 • Điện thoại: (0272) 3956312
 • Email: mochoa​​​​@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa
Logo Trung tâm HCC Huyện Tân Thạnh
Trung tâm HCC Huyện Tân Thạnh
 • Điện thoại: (0272) 3844966
 • Email: tthcctanthanh@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Quốc lộ 62, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Thạnh Hóa
Trung tâm HCC Huyện Thạnh Hóa
 • Điện thoại: (0272) 3859108
 • Email: tthccthanhhoa@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3 thị trấn Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Đức Huệ
Trung tâm HCC Huyện Đức Huệ
 • Điện thoại: (0272) 3855594
 • Email: tthccduchue@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 142 khu phố 1, thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa
Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa
 • Điện thoại: (0272) 3851288
 • Email: duchoa​​​@longan.gov.vn​​
 • Địa chỉ cơ quan: Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Bến Lức
Trung tâm HCC Huyện Bến Lức
 • Điện thoại: (0272) 3871204
 • Email: tthccbenluc@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 01 Lê Văn Vịnh, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Thủ Thừa
Trung tâm HCC Huyện Thủ Thừa
 • Điện thoại: (0272) 3611533
 • Email: tthccthuthua@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố Cầu Xây, Thị Trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa
Logo Trung tâm HCC Huyện Tân Trụ
Trung tâm HCC Huyện Tân Trụ
 • Điện thoại: (0272) 3681104​
 • Email: tantru​​​​​@longan.gov.vn​​
 • Địa chỉ cơ quan: ​thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Cần Đước
Trung tâm HCC Huyện Cần Đước
 • Điện thoại: (0272) 3885655
 • Email: canduoc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3881992
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Cần Giuộc
Trung tâm HCC Huyện Cần Giuộc
 • Điện thoại: (0272) 3893900​
 • Email: cangiuoc@longan.gov.vn
 • Fax: (02​72) 3875181
 • Địa chỉ cơ quan: 38 Nguyễn Thái Bình, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Châu Thành
Trung tâm HCC Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: (0272) 3878493
 • Email: tthccchauthanh@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: ​Đường 827, số 307A, Khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An
Logo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An
 • Điện thoại: (0272) 3979299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An