Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo Ban Quản lý khu kinh tế
Ban Quản lý khu kinh tế
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: 02723979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: 02723979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Giáo dục và Đào tạo
Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Giao thông vận tải
Sở Giao thông vận tải
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Khoa học và Công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Ngoại vụ
Sở Ngoại vụ
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Thông tin và Truyền thông
Sở Thông tin và Truyền thông
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Tư pháp
Sở Tư pháp
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An
Logo Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
 • Điện thoại: (0272) 3824 958
 • Email: ttra@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3824 958
 • Địa chỉ cơ quan: 51A Nguyễn Huệ, Phường 1, TP. Tân An, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Thành phố Tân An
Trung tâm HCC Thành phố Tân An
 • Điện thoại: (0272) 3831 725
 • Email: tthcctanan@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3820130
 • Địa chỉ cơ quan: 76, Hùng Vương, Phường 2, Tp. Tân An, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Thị xã Kiến Tường
Trung tâm HCC Thị xã Kiến Tường
 • Điện thoại: (0272) 3840 195
 • Email: tthcctxkientuong@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 480 Quốc lộ 62, Khu phố 5, Phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Tân Hưng
Trung tâm HCC Huyện Tân Hưng
 • Điện thoại: (0272) 3861 325
 • Email: tthcctanhung@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 1 Tôn Đức Thắng Khu phố Rọc Chanh A Thị trấn Tân Hưng
Logo Trung tâm HCC Huyện Vĩnh Hưng
Trung tâm HCC Huyện Vĩnh Hưng
 • Điện thoại: (0272) 3848 510
 • Email: bbtvinhhung@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: ​Đường 30/4, T​​​hị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Mộc Hóa
Trung tâm HCC Huyện Mộc Hóa
 • Điện thoại: (0272) 3956 312
 • Email: mochoa​​​​@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Ấp Cả Đá, xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa
Logo Trung tâm HCC Huyện Tân Thạnh
Trung tâm HCC Huyện Tân Thạnh
 • Điện thoại: (0272) 3844 966
 • Email: tthcctanthanh@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Quốc lộ 62, Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Thạnh Hóa
Trung tâm HCC Huyện Thạnh Hóa
 • Điện thoại: (0272) 3859 108
 • Email: tthccthanhhoa@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố 3 thị trấn Thạnh Hoá, huyện Thạnh Hoá, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Đức Huệ
Trung tâm HCC Huyện Đức Huệ
 • Điện thoại: (0272) 3855 594
 • Email: tthccduchue@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 142 khu phố 1, thị trấn Đông Thành huyện Đức Huệ, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa
Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa
 • Điện thoại: (0272) 3851 288
 • Email: duchoa​​​@longan.gov.vn​​
 • Địa chỉ cơ quan: Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Bến Lức
Trung tâm HCC Huyện Bến Lức
 • Điện thoại: (0272) 3871 204
 • Email: tthccbenluc@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 01 Lê Văn Vịnh, Khu phố 3, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Thủ Thừa
Trung tâm HCC Huyện Thủ Thừa
 • Điện thoại: (0272) 3611 533
 • Email: tthccthuthua@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Khu phố Cầu Xây, Thị Trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa
Logo Trung tâm HCC Huyện Tân Trụ
Trung tâm HCC Huyện Tân Trụ
 • Điện thoại: (0272) 3681 104​
 • Email: tantru​​​​​@longan.gov.vn​​
 • Địa chỉ cơ quan: ​thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Cần Đước
Trung tâm HCC Huyện Cần Đước
 • Điện thoại: (0272) 3885 655
 • Email: canduoc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3881992
 • Địa chỉ cơ quan: Khu 1A, Thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Cần Giuộc
Trung tâm HCC Huyện Cần Giuộc
 • Điện thoại: (0272) 3893 900​
 • Email: cangiuoc@longan.gov.vn
 • Fax: (02​72) 3875181
 • Địa chỉ cơ quan: 38 Nguyễn Thái Bình, Thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
Logo Trung tâm HCC Huyện Châu Thành
Trung tâm HCC Huyện Châu Thành
 • Điện thoại: (0272) 3878 493
 • Email: tthccchauthanh@longan.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: ​Đường 827, số 307A, Khu phố 2, thị trấn Tầm Vu, Châu Thành, Long An
Logo Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Long An
 • Điện thoại: (0272) 3979 299
 • Email: hcc@longan.gov.vn
 • Fax: (0272) 3979123
 • Địa chỉ cơ quan: Tầng 2 – Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm chính trị - Hành chính, Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An