Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 100 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Thay đổi mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn thị mỹ linh
 • Vào lúc 23:12:26 ngày 19/09/2022
Chi tiết
2
 • Tra cứu đất đai
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Ngọc Nam
 • Vào lúc 09:59:50 ngày 05/09/2022
Chi tiết
3
 • Đăng ký lý lịch tư pháp online
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Thị Mỹ Gấm
 • Vào lúc 09:57:56 ngày 20/09/2022
Chi tiết
4
 • Điều kiện cho tặng đất,, ,không được chuyển nhượng,,, có bán được không ? thủ tục ra sao ?
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Hoàng Châu
 • Vào lúc 14:12:44 ngày 15/09/2022
Chi tiết
5
 • Chứng thực sao y
 • Sở Tư pháp
 • NGUYỄN THỊ BÉ NHỊ
 • Vào lúc 13:22:33 ngày 08/09/2022
Chi tiết
6
 • Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
 • Sở Y tế
 • Nguyễn Trường Lộc
 • Vào lúc 13:39:59 ngày 24/08/2022
Chi tiết
7
 • Trích lục hộ khẩu
 • Sở Tư pháp
 • Chung Thị Thu Thảo
 • Vào lúc 09:35:21 ngày 24/08/2022
Chi tiết
8
 • trích lục hộ khẩu
 • Sở Tư pháp
 • SHU SHI
 • Vào lúc 14:51:04 ngày 19/08/2022
Chi tiết
9
 • Giải quyết thi hành án dân sự
 • Sở Tư pháp
 • Cao Nguyên Bình`
 • Vào lúc 13:25:48 ngày 16/08/2022
Chi tiết
10
 • Lấy lý lịch tư pháp trể
 • Sở Tư pháp
 • NGUYỄN HỒNG PHƯỚC
 • Vào lúc 07:37:00 ngày 06/08/2022
Chi tiết
11
 • THỜI GIAN TRẢ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Sở Tư pháp
 • CA THỊ NGỌC TỐ
 • Vào lúc 09:09:33 ngày 16/06/2022
Chi tiết
12
 • Xin cấp lí lịch tư pháp cá nhân
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Thị Trúc Ngân
 • Vào lúc 18:26:39 ngày 13/07/2022
Chi tiết
13
 • Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Hữu Toàn
 • Vào lúc 09:57:53 ngày 29/07/2022
Chi tiết
14
 • Các thủ tục để đổi tên
 • Sở Tư pháp
 • Võ Thị Thu Ngân
 • Vào lúc 10:09:02 ngày 17/06/2022
Chi tiết
15
 • Xin điều chỉnh Khai sinh
 • Sở Tư pháp
 • Đỗ Tấn Nguyên
 • Vào lúc 11:53:20 ngày 15/08/2022
Chi tiết