Chuyển đổi giấy chứng nhận quyền sử đụng đất

Nguyễn Ngọc Bích Vân — lúc 11:57:39 ngày 04/09/2023

Kính gửi: Sở tài nguyên và môi trường
Ba em có sở hữu 1 giấy chứng nhận quyền sở hữa đất thổ cấp ngày 7/3/1997,trên đó không có mô tả tài sản kèm theo ( nhà ở xây dựng trên thửa đất đó) nay em muốn chuyển đổi sang sổ hồng, Vậy em cần làm gì để chuyển đổi sang sổ hồng mới có kèm theo chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắng liền với đất. Hay là phải làm riêng 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
Em mong nhận được phản hồi
Em cảm ơn
Bích Vân

Trả lời

Căn cứ theo Quyết định số 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An, có quy định:
Trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là nhà ở đối với hộ gia đình cá nhân trong nước cần có các loại giấy tờ sau:
1- Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Mẫu số 04a/ĐK.
2- Giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu tài sản;
3- Sơ đồ về tài sản gắn liền với đất (trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đã có sơ đồ tài sản phù hợp với hiện trạng);
4- Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;
5- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về tài sản gắn liền với đất (nếu có).
Đề nghị bà Nguyễn Ngọc Bích Vân liên hệ
Trung tâm hành chính công huyện Cần Đước (địa chỉ: khu 1A, thị trấn Cần
Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, số điện thoại: 02723.885.655) nộp hồ sơ chứng nhận bổ sung quyền sở hữu nhà ở để được giải quyết theo quy định.

Quản trị — lúc 10:25:43 ngày 25/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi