Làm thế nào để biết được bưu điện đã gửi Hồ Sơ Nộp đến TTHCC?

Hà Hiển Đăng — lúc 13:33:15 ngày 24/08/2023

Xin chào Anh/Chị, tôi không theo dõi được Hồ Sơ Nộp khi gửi bưu điện. Vậy làm thế nào để biết được bưu điện đã gửi Hồ Sơ Nộp đến cho Người tiếp nhận hồ sơ?
Mong nhận được giải đáp phản hồi.
Tôi xin cám ơn!

Trả lời

Trả lời:
Do bạn không nói rõ đã nộp hồ sơ loại việc gì, nộp cho cơ quan nào, do đó trong phạm vi trả lời này được xem là trường hợp hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp. Theo đó, việc tiếp nhận và trả kết quả cũng như hướng dẫn nộp hồ sơ thuộc trách nhiệm của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A- Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An) hoặc đơn vị bưu điện nơi bạn đã nộp hồ sơ để được trả lời. Trân trọng./.

Quản trị — lúc 16:31:04 ngày 13/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi