Đổi tên công ty

Nguyễn Thanh Nghĩa — lúc 13:39:33 ngày 21/09/2023

tôi được nhà nước cho thuê đất để làm công ty, đã được cấp GCN QSDĐ với tên công ty, nay tôi muốn đổi lại tên công ty khác và địa chỉ của công ty thì quy trình làm như thế nào? đã có giấy phép kinh doanh

Trả lời

Trường hợp Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Quyết định số 13319/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh Long An, cụ thể như sau:

1. Về thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số
09/ĐK;

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc công nhận việc thay đổi thông tin pháp nhân đối với trường hợp thay đổi thông tin về pháp nhân của tổ chức đã ghi trên Giấy chứng nhận.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

2. Về thời gian giải quyết:

Không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, ông Nguyễn Thanh Nghĩa liên hệ nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Quản trị — lúc 16:55:16 ngày 28/09/2023

Quay lại danh sách câu hỏi