Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 278 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
31
 • Cán bộ địa chính đo như vậy có cấp đổi sổ mới hay không
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Diệp thanh linh
 • Vào lúc 14:05:06 ngày 05/03/2024
Chi tiết
32
 • Cấp lại giấy phép lái xe
 • Sở Giao thông vận tải
 • Huỳnh văn hiển
 • Vào lúc 17:11:56 ngày 03/03/2024
Chi tiết
33
 • Địa chính đi đo lại đất để làm gì
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Diep thanh linh
 • Vào lúc 14:49:18 ngày 02/03/2024
Chi tiết
34
 • Sang tên sổ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Lê Hồng Nhung
 • Vào lúc 18:01:57 ngày 29/02/2024
Chi tiết
35
 • Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Thái Thị Ngọc Hân
 • Vào lúc 11:17:53 ngày 10/01/2024
Chi tiết
36
 • Giải quyết hồ sơ
 • Sở Tư pháp
 • Thái Thị Ngọc Hân
 • Vào lúc 10:44:33 ngày 10/01/2024
Chi tiết
37
 • Trích lục giấy khai sinh trước 1975
 • Sở Tư pháp
 • Đào Lưu Triều Huẩn
 • Vào lúc 19:02:07 ngày 18/12/2023
Chi tiết
38
 • Vấn đề về Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Khấu Thị Trâm Anh
 • Vào lúc 13:35:59 ngày 19/02/2024
Chi tiết
39
 • Trích lục bản sao giấy khai sinh
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Thị Mai
 • Vào lúc 09:41:51 ngày 24/11/2023
Chi tiết
40
 • Lý lịch tư pháp online đã hủy
 • Sở Tư pháp
 • Văn Trần Anh Phương
 • Vào lúc 09:45:48 ngày 02/11/2023
Chi tiết
41
 • Cấp lại giấy phép lái xe A1
 • Sở Giao thông vận tải
 • Hồ Công Danh
 • Vào lúc 11:51:15 ngày 27/02/2024
Chi tiết
42
 • Thu hồi chứng chỉ hành nghề Dược
 • Sở Y tế
 • Huỳnh Thị Ngọc Linh
 • Vào lúc 20:48:14 ngày 02/02/2024
Chi tiết
43
 • Tình trạng pháp lý thửa đất số 2402, tờ bản đồ số 3, thuộc dự án KDC Nhựa Phước Thành?
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Hồng Quân
 • Vào lúc 15:55:27 ngày 29/01/2024
Chi tiết
44
 • Công bố mỹ phẩm nhập khẩu từ Đức, đóng gói lại ở Long An
 • Sở Y tế
 • Trần Thị Khánh Minh
 • Vào lúc 09:05:06 ngày 14/11/2023
Chi tiết
45
 • Chuyển đổi CCHN
 • Sở Y tế
 • Trần Quốc Sâm
 • Vào lúc 08:36:50 ngày 07/12/2023
Chi tiết