Giải quyết hồ sơ

Thái Thị Ngọc Hân — lúc 10:44:33 ngày 10/01/2024

Hồ sơ có mã số H39․14–231227–0338 đã được gửi về bưu điện chưa hay đang ở giai đoạn xử lý nào?

Trả lời

Theo kết quả tra cứu trong cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp thì trường hợp của bạn đã được Sở Tư pháp cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 ngày 15/01/2024 (số 455/STP-HCTP), đồng thời trên Phân hệ quản lý hồ sơ hành chính thể hiện trạng thái Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đã gửi kết quả cho bưu điện vào lúc 09h 27 phút ngày 18/01/2024. Vì vậy, đề nghị bạn liên hệ trực tiếp đơn vị bưu chính mà bạn đã đăng ký dịch vụ gửi kết quả để được trả lời.

Quản trị — lúc 09:56:34 ngày 29/02/2024

Quay lại danh sách câu hỏi