Trích lục bản sao giấy khai sinh

Nguyễn Thị Mai — lúc 09:41:51 ngày 24/11/2023

Vào ngày 23/11/2023, tôi có đến phòng tiếp nhận và trả kết quả bộ phận Một của thuộc UBND xã An Ninh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An để làm thủ tục trích lục từ bản chính sang bản sao giấy khai sinh của chồng tôi là Đặng Phi Công, sinh năm 1986 (đã chết) để bổ sung hồ sơ thờ cúng Liệt sĩ cho cha chồng tôi là Đặng Văn Lét (hy sinh tại chiến trường Campuchia), hiện nay hồ sơ thờ cúng Liệt Sĩ do Sở LĐTB và XH tỉnh Tây Ninh quản lý. Nhưng cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ trả lời chồng tôi đã chết nên không đăng ký trích lục giấy khai sinh bản sao được. Như vây, muốn đăng ký trích lục giấy khai sinh cần làm các loại giấy tờ nào?lý do gì mà cán bộ Tư pháp xã An Ninh Tây không chịu trích lục giấy khai sinh của chồng tôi, gây khó khăn trong việc bổ túc hồ sơ thờ cúng Liệt sĩ.
Kính đề nghị Quý cơ quan trả lời và hướng dẫn cho tôi biết để làm các loại giấy tờ trên.
Trân trọng./.

Trả lời

Trả lời:
Điều 64 Luật Hộ tịch quy định thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch: “Người yêu cầu cấp bản sao trích lục hộ tịch trực tiếp hoặc thông qua người đại diện gửi tờ khai theo mẫu quy định cho Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch”, ngoài ra, không có quy định người đã chết không được cấp bản sao trích lục khai sinh. Theo đó, trường hợp người chồng đã chết thì vợ có quyền yêu cầu trích lục giấy khai sinh của chồng. Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, đề nghị liên hệ UBND xã Hiệp Hòa để được hướng dẫn theo thẩm quyền.
- Về trình tự thủ tục: Người có yêu cầu cấp bản sao Trích lục khai sinh thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa của UBND cấp xã hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh (https://dichvucong.longan.gov.vn).
- Thành phần hồ sơ:
+ Giấy tờ phải nộp: Tờ khai đề nghị bản sao Trích lục hộ tịch theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp) hoặc Mẫu điện tử tương tác yêu cầu cấp bản sao Giấy khai sinh, bản sao Trích lục hộ tịch (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);
+ Giấy tờ phải xuất trình: Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh, còn giá trị sử dụng của người có yêu cầu. Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên. Trân trọng trả lời Bà!

Quản trị — lúc 09:51:39 ngày 29/02/2024

Quay lại danh sách câu hỏi