Gặp khó khăn trong việc hoàn thuế thu nhập cá nhân từ 2020 đến nay

Nguyễn Anh Vũ — lúc 00:08:28 ngày 01/06/2024

- Sau khi tôi nộp hồ sơ hoàn thuế cho mã số thuế cá nhân của tôi là : 8368326437
thì được gửi thông báo phản hồi qua mail cá nhân của tô là anhvu161189@gmail.com với nội dung như sau:
" NNT đã gửi HSKT lần đầu của kỳ thuế &20CN&, theo quy định NNT phải gửi HSKT bổ sung
Đề nghị NNT thực hiện theo hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế gửi lại HSKT điện tử theo hướng dẫn thì ngày hoàn thành việc nộp HSKT điện tử của NNT sẽ là ngày trên thông báo tiếp nhận lần đầu của HSKT điện tử"
- Sau đó tôi tiến hành gửi lại tờ khai bổ sung theo hướng dẫn thì nhận được thông báo có nội dung như sau:
" -NNT chưa có HSKT chính thức cho kỳ tính thuế 2020 Người nộp thuế chưa có HSKT chính thức cho kỳ tính thuế 2020. Đề nghị NNT nộp HSKT chính thức trước khi nộp HSKT bổ sung
Đề nghị NNT thực hiện theo hướng dẫn, trường hợp người nộp thuế gửi lại HSKT điện tử theo hướng dẫn thì ngày hoàn thành việc nộp HSKT điện tử của NNT sẽ là ngày trên thông báo tiếp nhận lần đầu của HSKT điện tử."
- Trước đó tôi đã ra chi cục thuế Tân an Thủ Thừa tại địa chỉ Số 25, Đường Nguyễn An Ninh, Phường 1, Thành phố Tân An, tỉnh Long An. để liên lạc với cán bộ bên đó để khai dùm hồ sơ tuy nhiên kết quả trả về vẫn báo đã có hồ sơ chính thức đề nghị nộp tờ khai bổ sung, và nộp tờ khai bổ sung thì kết quả lại báo chưa có tờ khai chính thức.
- Như vậy tôi phải làm thế nào để hợp thức hóa hồ sơ để tôi được nhận lại tiền hoàn thuế TNCN của tôi trong năm 2020

Trả lời

Kính gửi: Quý Độc giả
Năm 2020 ông/bà Nguyễn Anh Vũ, MST: 8368326437 có gửi QTT TNCN về Cục Thuế tỉnh Long An, tuy nhiên sau khi kiểm tra hồ sơ thì xác định ông/bà Nguyễn Anh Vũ, MST: 8368326437 nộp sai cơ quan thuế và đã hủy tờ khai quyết toán năm 2020 để ông/bà Nguyễn Anh Vũ nộp quyết toán về cơ quan thuế khác. Do trong quá trình hủy quyết toán thuế còn thiếu sót nghiệp vụ nên tờ khai quyết toán bị lỗi và vẫn chưa trả ra hệ thống, nên NNT không thể gửi lại quyết toán chính thức hoặc bổ sung.
Phòng đã khắc phục nghiệp vụ lỗi trên và hiện tại NNT đã gửi lại tờ khai QTT TNCN năm 2020 được hạch toán thành công ngày 05/06/2024.
Trân trọng./.

Quản trị Cục thuế — lúc 16:03:29 ngày 06/06/2024

Quay lại danh sách câu hỏi