Về việc xác định loại thủ tục đăng ký đất đai

Nguyễn Thị Ngọc Thảo — lúc 09:57:43 ngày 18/05/2024

Theo nội dung của Bản án của Tòa án, tòa án tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai để cấp lại cho đúng đối tượng sử dụng đất là tôi. Tôi muốn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất của tôi theo Bản án của tòa. Vậy tôi phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu hay đăng ký biến động đất đai.
Thửa đất đó lúc trước đã đóng đủ tiền sử dụng đất cho nhà nước, vậy bây giờ tôi có cần phải đóng tiền sử dụng đất nữa không? Số tiền mà tôi phải đóng là bao nhiêu?

Trả lời

Về nội dung hỏi của bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo, do không có hồ sơ cụ thể nên Văn phòng Đăng đất đai không đủ cơ sở để phúc đáp cho bà.Trường hợp bà Nguyễn Thị Ngọc Thảo có vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Long An thì bà có thể liên hệ trực tiếp Văn phòng Đăng ký đất đai (địa chỉ: số 137 Quốc lộ 1A, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An) hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện, thị xã, thành phố tại nơi có đất để được hướng dẫn cụ thể.

Quản trị — lúc 14:00:32 ngày 23/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi