Tôi đặt 2 câu hỏi trên này đến nay vẫn không tìm thấy câu hỏi và câu trả lời

Trần Thị Hải — lúc 13:52:28 ngày 17/05/2024

Tôi đặt 2 câu hỏi trên này đến nay vẫn không tìm thấy câu hỏi và câu trả lời, Kính thưa các cán bộ tôi đã đặt câu hỏi nhưng không biết cách nào để tra tìm lại được câu hỏi và phản ánh trả từ từ trên này

Trả lời

Qua rà soát tại Mục Tin tức Hỏi đáp thì Sở Tài nguyên và Môi trường chưa tiếp nhận được nội dung câu hỏi của ông/bà Trần Thị Hải! Ông/bà vui lòng lưu ý chọn cơ quan có thẩm quyền giải quyết khi đặt câu hỏi trong Mục Hỏi - đáp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An!

Quản trị — lúc 14:17:06 ngày 23/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi