NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Nguyễn Ngọc Hạ Tiên — lúc 13:29:12 ngày 08/05/2024

Cho tôi được hỏi: tôi muốn nộp hồ sơ tự công bố sản phẩm tiếp xúc thực phẩm thì gửi ở đâu và gửi cho ai? Thời hạn có kết quả?
(Doanh nghiệp ở tỉnh Long An)
Cám ơn ạ

Trả lời

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh dụng cụ chứa đựng thực phẩm, vật liệu tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thực hiện nộp hồ sơ tự công bố qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Long An (Địa chỉ: Số 06 Ngô Quyền, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Điện thoại: (0272) 3567579 - Phòng Nghiệp vụ). 2. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ tự công bố sản phẩm của tổ chức, cá nhân, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đăng tải thông tin tên tổ chức, cá nhân và tên các sản phẩm tự công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế: https://syt.longan.gov.vn

Quản trị — lúc 14:49:04 ngày 11/06/2024

Quay lại danh sách câu hỏi