Cập nhật đường đi vào GCN để được xin phép XD nhà

Nguyễn Thị Yến Linh — lúc 11:43:35 ngày 06/05/2024

Tôi là chủ sở hữu lô đất có số thửa đất 563 - tờ bản đồ 10 (theo datdai.longan.gov.vn là tờ bản đồ 65) - mục đích sử dụng là ODT thuộc thị trấn Cần Giuộc - tỉnh Long An.
Cho tôi hỏi vài điều sau đây:
-Vị trí thửa đất này tôi có thể xin giấy phép xây dựng không?
-Trên GCN không thể hiện đường, vậy con đường hiện tại trước thửa đất có thể được cập nhật không? tôi muốn cập nhật con đường này lên GCN có được không?

P/s: hiện tại trong GCN của căn nhà thuộc thửa đất 568 - tờ bản đồ 65 sát bên tôi có hiện thị lối đi công cộng - đất tôi nằm trên con đường này. Và chủ sở hữu thửa đất 705 - tờ BĐ 65 cũng chia sẻ là trên GCN có hiện thị lối đi công cộng này.

Trả lời

Nội dung 1: Vị trí đất này tôi có thể xin phép xây dựng hay không?
Căn cứ khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 103 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội quy định.
“37. Bãi bỏ khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 103 như sau:
3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.”
Căn cứ quy định trên, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị bà Nguyễn Thị Yến Linh liên hệ UBND huyện Cần Giuộc để được xem xét, giải quyết.
Nội dung 2: Trên GCN không thể hiện đường, vậy con đường hiện tại trước thửa đất có thể được cập nhật không? tôi muốn cập nhật con đường này lên GCN có được không?
Căn cứ Khoản 3 Điều 23 Luật Đất đai năm 2013 quy định:
“Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai
3. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định tại Luật này.”

Căn cứ quy định trên, Văn phòng Đăng ký đất đai đề nghị bà Nguyễn Thị Yến Linh liên hệ UBND thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An để được xem xét, giải quyết.

Quản trị — lúc 16:05:37 ngày 13/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi