Thuế chuyển mục đích lúa - thổ

Lê Xuân Nghĩa — lúc 15:13:53 ngày 02/05/2024

Nhà tôi bị thu hồi hết nhà cửa, đất thu hồi hơn 3000m2 trong đó có hơn 200m2 thổ giờ mẹ tôi chuyển mục đích 200m2 lúa sang thổ để xây nhà trả mặt bằng đáng ra phải tinh thuế chuyển mục địch là 1.0 để bù lại sao lại tính 2.0 (do mẹ tôi năm 1995 đã lên 200m2)

Trả lời

Kính gửi: Quý độc giả
Căn cứ Điểm 6 Phần I Quyết định số 245/QĐ-TCT ngày 25/03/2019 quy định chức năng, nhiệm vụ cục thể của đội Trước bạ và thu khác
“6. Đội Trước bạ và thu khác
Giúp Chi cục trưởng Chi cục Thuế quản lý thu lệ phí trước bạ, các khoản đấu giá về đất, tài sản, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (thuế tài sản), phí, lệ phí và các khoản thu khác (bao gồm thuế thu nhập cá nhân của cá nhân hành nghề tự do, các khoản thu về đất bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản, nhận thừa kế, quà tặng, lệ phí trước bạ và thu khác) phát sinh trên địa bàn thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý; Thực hiện dự toán thu thuế đối với đối tượng được giao quản lý.
…”
Căn cứ quy định trên, nội dung vướng mắc của Quý độc giả liên quan đến việc xác định tiền chuyển mục đích sử dụng đất tại địa bàn huyện Bến Lức thuộc Chi cục Thuế huyện Bến Lức quản lý.
Đề nghị Quý độc giả liên hệ Chi cục Thuế huyện Bến Lức để được giải đáp theo đúng quy định
Trân trọng./.

Quản trị Cục thuế — lúc 10:28:56 ngày 07/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi