Xin trích lục khai sanh

Lê hoài Ân — lúc 10:29:20 ngày 23/04/2024

Tôi sinh năm 1951 tại phường 3, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, tôi đến phường và quận xin cấp trích lục giấy khai sinh thì được hướng dẫn đến Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết. Như vậy có đúng hay không?

Trả lời

Theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp: “Cơ quan đăng ký, quản lý hộ tịch đang lưu giữ Sổ hộ tịch hoặc quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử có thẩm quyền cấp bản sao trích lục hộ tịch, …”; Điều 63 Luật Hộ tịch quy định: “Cá nhân không phụ thuộc vào nơi cư trú có quyền yêu cầu Cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu hộ tịch cấp bản sao trích lục hộ tịch về sự kiện hộ tịch của mình đã được đăng ký”. Tuy nhiên, hiện nay do cơ sở dữ liệu hộ tịch toàn quốc đang trong giai đoạn xử lý, chuẩn hóa, chưa đầy đủ, đồng thời, Sở Tư pháp Long An không biết rõ việc lưu trữ sổ đăng ký khai sinh trước năm 1975 của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh như thế nào.
Vì vậy, đề nghị ông Lê Hoài Ân liên hệ trực tiếp Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh để được trả lời./.

Quản trị — lúc 09:58:50 ngày 02/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi