Thủ tục xin cấp giấy lí lịch tư pháp số 2

TRẦN THỊ CÚC MAI — lúc 12:20:56 ngày 22/04/2024

Chào Cán bộ!
Xin giải đáp giúp tôi: Về thủ tục xin cấp giấy lí lịch tư pháp số 2 với ạ.
Tôi hộ khẩu thường trú tại Long An nhưng hiện tại không sinh sống ở Việt Nam, và tôi cũng chưa làm căn cước công dân thì có thể dùng chứng minh nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến để xin cấp lí lịch tư pháp số 2 được hay ko ạ?
Tôi cám ơn nhiều ạ!!!!!!!

Trả lời

Trả lời:
- Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp thì: trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (khoản 2 Điều 46); Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp và bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Điều 45).
Vì vậy, trường hợp bạn có chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng) thì vẫn thực hiện được yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, đồng thời bạn phải tự nộp mà không được ủy quyền cho người khác nộp thay.
- Về cách thức nộp hồ sơ:
Người có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp có thể lựa chọn nộp hồ sơ cho Sở Tư pháp tỉnh Long An và nhận kết quả theo các cách thức như sau:
+ Trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A- Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An).
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.
+ Nộp hồ sơ trực tuyến: Để nộp hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến, bạn vào Cổng dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn. Theo đó, bạn phải thực hiện đăng ký tài khoản và thực hiện các bước theo hướng dẫn có sẵn trên cổng dịch vụ công.
- Nhận kết quả:
+Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.
- Về thành phần hồ sơ:
+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật)./.

Quản trị — lúc 09:55:43 ngày 02/05/2024

Quay lại danh sách câu hỏi