THỦ TỤC XIN CẤP LÝ LỊCH TƯ PHÁP SỐ 2

Nguyễn Thành Trọng — lúc 09:21:17 ngày 13/04/2024

cán bộ cho em hỏi em đã nộp hồ sơ trực tuyến để xin cấp lý lịch tư pháp số 2, hiện tại đã thanh toán rồi nhưng trạng thái hồ sơ vẫn là "công dân đang cập nhật" vậy cán bộ cho em hỏi như vậy đã nhận được chưa ạ?

Trả lời

Trả lời: Hồ sơ của bạn ở trạng thái “công dân đang cập nhật”, do vậy bộ phận Một cửa chưa tiếp nhận được. Đề nghị bạn liên hệ kỹ thuật để được hỗ trợ, SĐT: 0272.3830101 . Trân trọng chào bạn!

Quản trị — lúc 08:03:52 ngày 19/04/2024

Quay lại danh sách câu hỏi