LY LICH TU PHAP SO 2

DINH THI THIEN THANH — lúc 20:10:37 ngày 27/03/2024

Chao Can Bo!
Vui long cho toi hoi khi nop ho so xin Ly lich Tu phap so 2 thi toi co the dung chung minh nhan dan de nop thay cho can cuoc cong dan duoc khong ah?
Hien tai toi van chua lam duoc can cuoc cong dan thi co anh huong gi den viec xin Ly lich Tu phap so 2 ko ah?
Toi xin cam on!!!!!

Trả lời

Trả lời:
Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, thì người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp:
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).
Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu có Giấy chứng minh nhân dân được cấp hợp lệ và còn hạn sử dụng thì vẫn đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được./.

Quản trị — lúc 14:11:12 ngày 28/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi