Lí lịch tư pháp số 2

Đinh Thị Thiên Thanh — lúc 13:12:01 ngày 20/03/2024

Tôi có nhu cầu đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì có thể nộp Giấy chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng được không, hay chỉ sử dụng Thẻ căn cước công dân? (Đinh Thị Thiên Thanh; đc: huyện Tân Trụ, tỉnh Long An)

Trả lời

Trả lời:
Theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp, thì người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp phải nộp:
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP).
- Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật).
Vì vậy, đối với trường hợp của bạn, nếu có Giấy chứng minh nhân dân được cấp hợp lệ và còn hạn sử dụng thì vẫn đăng ký cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được./.

Quản trị — lúc 14:07:00 ngày 28/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi