Thủ tục đất đai

Mỹ Hằng — lúc 17:57:32 ngày 19/03/2024

Nhà tôi có mảnh đất thửa 89 tờ bản đồ số 4 ấp long ninh xã long hựu đông do ông nội để lại nhưng không có sổ đỏ. Gia đình tôi có làm đơn xin cấp sổ đỏ lần đầu và được địa chính điện thoại báo là hồ sơ đã chuyển lên huyện nhưng tới nay 2 3 tháng rồi vẫn chưa có thông tin gì. Vậy hồ sơ của tôi có được duyệt chưa và có cấp được sổ đỏ không.

Trả lời

Căn cứ khoản 3 Điều 95 Luật Đất đai 2013 có quy định:
"Điều 95. Đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 3. Đăng ký lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau đây:
a) Thửa đất được giao, cho thuê để sử dụng;
b) Thửa đất đang sử dụng mà chưa đăng ký;
c) Thửa đất được giao để quản lý mà chưa đăng ký;
d) Nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đăng ký”.
Căn cứ khoản 2 Điều 105 Luật Đất đai 2013 có quy định:
"Điều 105. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam”.
Theo quy định nêu trên thì việc đăng ký đất đai lần đầu của cá nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Cần Đước. Do đó, đề nghị ông/bà Mỹ Hằng liên hệ UBND huyện Cần Đước (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để được xem xét, giải quyết!

Quản trị — lúc 09:17:42 ngày 28/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi