Chuyển đổi CCHN

Trần Quốc Sâm — lúc 08:36:50 ngày 07/12/2023

Tôi đang là KTV nay muốn chuyển đổi thành Cử nhân mà CCHN cũ đang được cấp tại Đaklak thì Khi chuyển đổi tại Sở y tế Long An tôi cần phải làm những thủ tục gì ạ? Xin cảm ơn!

Trả lời

Từ ngày 01/01/2024 việc cấp giấy phép hành nghề (trước đây gọi là chứng chỉ hành nghề) đối với người hành nghề khám bệnh được thực hiện theo Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 được Quốc hội ban hành ngày 09/01/2023 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 (thay thế Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12) và Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.
Tuy nhiên, Hiện nay Bộ Y tế chưa ban hành Bộ thủ tục hành chính quy định việc cấp Giấy phép hành nghề đối với người hành nghề và giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Về thủ tục hồ sơ: Trường hợp của Ông có thể tham khảo quy định tại khoản 2 điều 136 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ: hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy phép hành nghề.
Về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính: theo thông tin Ông cung cấp, chưa rõ đơn vị công tác hiện tại của Ông có thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế Long An không, do đó chưa xác định được trường hợp của Ông có thẩm quyền cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hành nghề tại Sở Y tế Long An hay không (theo quy định tại điều 28 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15).

Quản trị — lúc 09:12:29 ngày 12/01/2024

Quay lại danh sách câu hỏi