Chứng chỉ hành nghề

Trần Thị Hồng Vân — lúc 08:54:48 ngày 08/11/2023

Em muốn làm chứng chỉ hành nghề dược thì làm thế nào ạ?

Trả lời

Để làm chứng chỉ hành nghề dược Bà đến liên hệ để được hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, địa chỉ: Đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

Quản trị — lúc 07:45:50 ngày 13/11/2023

Quay lại danh sách câu hỏi