Quy định về đồng sở hữu bất động sản .

Trương Đức Chính — lúc 07:43:49 ngày 22/04/2023

Kính gửi cơ quan hành chính công Huyện Đức Hòa .
Tôi tên Trương Đức Chính vào tháng 4.2023 này tôi có mua 1 lô đất thổ cư tại xã Đức Hòa Thượng . Miếng đất này do tôi và một người bạn hùng vốn để mua nên để đảm bảo tính sở hữu miếng đất này tôi và bạn có đăng ký khi sang tên miếng đất này sẽ sang tên đồng sở hữu nhưng hiện tại nhân viên tiếp nhận hồ sơ báo hiện tại vì hai người không phải là vợ chồng nên không thể đồng sở hữu lô đất trên nhưng khi tham khảo hệ thống pháp luật thì tôi lại thấy việc này vẫn thực hiện được nên cho tôi hỏi việc này ở Đức Hòa có quy định riêng hay quy chế nào khác không . Nhờ quý cơ quan phản hồi giúp ạ .
Xin Cảm ơn ,
Chính Trương

Trả lời

Việc đồng sở hữu đất đai thực hiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản dưới luật.

Quản trị Đức Hoà — lúc 09:23:09 ngày 21/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi