Các bước để thực hiện việc bổ sung chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính trên cổng dịch vụ công quốc gia.

nguyễn văn trường hận — lúc 10:09:13 ngày 10/04/2023

Ngày 9/4/2023, tôi có nộp thuế trực tuyến cho hồ sơ H39.24-230313-0123 qua cổng thanh toán MoMo. Đến ngày 10/4/2023 tôi có nhận được tin nhắn từ HCC_DUCHOA là: "hồ sơ H39.24-230313-0123 quý khách vui lòng bổ sung chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính trên cổng DVC quốc gia do TTHCC không nhận được chứng từ NVTC!" Kính mong cơ quan Hành Chính Công Đức Hòa hướng dẫn các bước để tôi thực hiện, cảm ơn!

Trả lời

HS của anh đã được đối chiếu thuế và trả kết quả ngày 21/4/2023

Quản trị Đức Hoà — lúc 09:25:14 ngày 21/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi