Điều kiện cho tặng đất,, ,không được chuyển nhượng,,, có bán được không ? thủ tục ra sao ?

Nguyễn Hoàng Châu — lúc 14:12:44 ngày 15/09/2022

Đất cho tặng, với điều kiện { không được chuyển nhượng }Có bán được không ? Được công chứng tại ,phòng công chứng số 1,Tỉnh Long An.Do công chứng viên Lê Văn Đá xác nhân. ngày 12/6/2012Số công chứng 3620;Quyển số 04/2012TP/CC-SCC/HDGD

Trả lời

Trả lời:
Câu hỏi của Ông chưa cung cấp đầy đủ các thông tin để Sở Tư pháp tỉnh Long An trả lời theo yêu cầu. Để được làm rõ và giải quyết nội dung nêu trên đề nghị ông Nguyễn Hoàng Châu liên hệ với Sở Tư pháp tỉnh Long An; địa chỉ: số 151, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Trân trọng kính chào!

Quản trị — lúc 08:37:24 ngày 19/09/2022

Quay lại danh sách câu hỏi