Tra cứu đất đai

Nguyễn Ngọc Nam — lúc 09:59:50 ngày 05/09/2022

(http://datdai.longan.gov.vn/pLogin.aspx )
tại sao tôi tra cứu đất đai, yêu cầu đăng nhập, trong khi đăng ký không có?
- trang này dân vào tra cứu không được?

Trả lời

Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Long An, Sở Tài nguyên và Môi trường vận hành công khai thông tin quy hoạch đến từng thửa đất trên mạng internet và điện thoại thông minh. Người dùng có thể truy cập vào địa chỉ http://datdai.longan.gov.vn hoặc trên điện thoại thông minh có thể tải về và cài đặt ứng dụng QHSDD.LA tại App Store hoặc Google Play để sử dụng. Người dùng không cần đăng nhập tài khoản, chỉ cần chọn “Khu vực hành chính – Huyện – Xã” là có thể xem thông tin quy hoạch trên địa bàn đã chọn hoặc có thể tìm kiếm thông tin theo “Số tờ/số thửa”, phần mềm sẽ tự động truy xuất và hiển thị thông tin quy hoạch theo yêu cầu!

Quản trị — lúc 16:10:29 ngày 03/10/2022

Quay lại danh sách câu hỏi