Làm lịch lịch tư pháp online

Bùi Mai Đức — lúc 08:46:10 ngày 12/08/2020

Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 có nộp trực tuyến được hay không? Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp thì có thể nộp ở đâu?

Trả lời

Theo Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 của UBND tỉnh Long An về việc công bố danh mục chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Long An, đối với thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp (số 1 và số 2), công dân có quyền nộp hồ sơ và nhận kết quả theo các cách thức như sau:
- Cách thức nộp hồ sơ:
+ Trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A- Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An).
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.
+ Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn
- Nhận kết quả:
+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quản trị — lúc 09:43:04 ngày 24/09/2021

Quay lại danh sách câu hỏi