Căn Cước Công Dân

Võ Nguyễn Mỹ Hiền — lúc 11:20:43 ngày 28/03/2022

Dạ cho em xin hỏi căn cước công dân bị sai nguyên quán có cần làm lại căn cước công dân mới không ah.
Nếu có e có thể đến Hành chánh công tỉnh để làm không ạ

Trả lời

Việc cấp, quản lý căn cước công dân thuộc chức năng quản lý của ngành Công an. Do đó, đề nghị Ông (Bà) Võ Nguyễn Mỹ Hiền liên hệ với cơ quan Công an có thẩm quyền để được hướng dẫn./.

Quản trị — lúc 14:53:52 ngày 06/04/2022

Quay lại danh sách câu hỏi