ĐĂNG KÍ SANG TÊN CỔ PHẦN(CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN)

NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG — lúc 11:03:59 ngày 10/01/2022

Kính gửi sở kế hoạch đầu tư tỉnh Long An,
Vui lòng tư vấn giúp tôi thủ tục:
a. Đăng kí sang tên cổ phần (chuyển nhượng cổ phần): với công ty cổ phần thành lập dưới 3 năm
công ty tôi thành lập T12/2019 với 3 thành viên. Hiện 02 thành viên muốn chuyển nhượng lại cổ phần cho 02 người khác (người ngoài, không thuộc thành viên công ty). Theo tôi tìm hiểu thủ tục gồm có:
1. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần
2. Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng
3. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông
4. Quyết định
5. Danh sách cổ đông
+nôp thuế thu nhập cá nhân cho đối tượng chuyển nhượng vốn.
Các giấy tờ này chỉ lưu tại công ty hay có cần phải nộp cho cơ quan thuế hay sở KHĐT không?Vui lòng tư vấn thủ tục liên quan giúp tôi.
b. tư vấn giúp tôi thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty cổ phân
Rất mong nhận được sự tư vấn.
SĐT liên hệ: 0915831226/email: nguyenphuong.lv@gmail.com

Trả lời

Kính chào bạn NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG (Số điện thoại/Email: 0915831226/nguyenphuong.lv2@gmail.com).
Chúng tôi đã nhận được câu hỏi của bạn và đã chuyền về phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KHĐT. Phòng sẽ liên lạc với bạn theo số điện thoại bạn đã cung cấp để tư vấn trực tiếp nhé. Xin trân trọng chào bạn.

Quản trị — lúc 14:02:17 ngày 10/01/2022

Quay lại danh sách câu hỏi