CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1863 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1861 1.003712 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
1862 1.003727 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
1863 2.000976 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai