Tình hình xử lý hồ sơ
Đã giải quyết
396.168
hồ sơ
Đã giải quyết đúng hạn
395.721
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 25/07/2024 21:09:46

hình ảnh QR
Số lượt truy cập
7969904
Đang online: 8
Hôm qua: 0
Tháng trước: 0
Giới thiệu

Thông báo

Từ ngày 01/07/2024 chức năng đăng ký, đăng nhập tài khoản công dân: Công dân đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng dịch vụ công của tỉnh, Cổng dịch vụ công quốc gia bằng phương thức duy nhất là tài khoản VNeID. Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng ký, đăng nhập tài khoản VNeID, đề nghị liên hệ với Bộ Công an (Tổng đài 1900.0368) để được hỗ trợ.

Công dân chưa cập nhật CCCD

Trường hợp công dân chưa cập nhật CCCD thì vui lòng cập nhật CCCD hoặc liên kết với tài khoản DVCQG. Xem chi tiết tài liệu đính kèm

(Theo văn bản 6455/UBND-THKSTTHC ngày 28 tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Long An V/v chuyển đổi, sử dụng tài khoản định danh điện tử trong thực hiện thủ tục hành chính)

Hotline hỗ trợ

- Dịch vụ Tiếp nhận và Trả kết quả qua Bưu chính công ích: (0272) 3 869 869

- Cán bộ Trung tâm PVHCC tỉnh Long An: (0272) 3 979 299 hoặc (0272) 3 979 595

- Hỗ trợ kỹ thuật VNPT (tài khoản, thao tác,...): 0272 3830101

Quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến
Đăng nhập/Đăng ký
1
Đăng ký/Đăng nhập
Lựa chọn DVC
2
Lựa chọn DVC
Nộp hồ sơ trực tuyến
3
Nộp hồ sơ trực tuyến
Theo dõi kết quả
4
Theo dõi kết quả
Nhận kết quả
5
Nhận kết quả