Mua đất dự án KDC Phước Thành - KDC Long Hậu 3

Nguyễn Ngọc Thao — lúc 17:15:16 ngày 05/01/2024

Kính gửi Sở TNMT,
Tôi có mua mảnh đất (số thửa: 2587 tờ bản đồ số 3) thuộc dự án KDC Phước Thành (Dự án Long Hậu 3) từ chủ đầu tư là Công ty Hồng Thuận dưới dạng hợp đồng góp vốn. Tuy nhiên đến nay tôi vẫn chưa nhận được sổ, tôi xin hỏi là pháp lý dự án này có sổ chưa? Và có đủ điều kiện để chuyển sổ đỏ cho người dân được không? Hiện có một số thông tin là Công ty Phước Thành đã cầm sổ đỏ liên quan dự án cho Ngân hàng.
Trân trọng!

Trả lời

Một số nội dung trao đổi cùng ông Nguyễn Ngọc Thao:
1. Công ty TNHH nhựa Phước Thành được Sở Tài nguyên và Môi trường (TUQ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An) cấp giấy chứng nhận có số phát hành CH 645218 (số vào sổ cấp GCN số: CT 34639) ngày 27/02/2017 tại thửa đất số 2587, tờ bản đồ số 3, diện tích 100 m2 thuộc dự án Khu dân cư xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc.
2. Dự án Khu dân cư xã Long Hậu do Công ty TNHH nhựa Phước Thành làm chủ đầu tư không đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Lý do: Công ty chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành đầu tư toàn bộ kết cấu hạ tầng (hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội) theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt và được UBND huyện Cần Giuộc kiểm tra, xác nhận bằng văn bản theo quy định tại Điều 194 Luật Đất đai năm 2013 và Khoản 17 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ.
3. Hiện nay, Văn phòng Đăng ký đất đai chưa tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch đảm bảo tại thửa đất số 2587, tờ bản đồ số 03 của Công ty TNHH nhựa Phước Thành.
Một số ý kiến Văn phòng Đăng ký đất đai trao đổi cùng ông được biết.
Trân trọng!

Quản trị — lúc 10:08:00 ngày 12/03/2024

Quay lại danh sách câu hỏi