THỦ TỤC XIN CẤP LẠI GIẤY KHAI SINH

Huỳnh Thị Thanh Thúy — lúc 14:37:09 ngày 31/05/2023

Cha tôi sinh năm 1964 tại xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, Long An; hiện tại tất cả các giấy tờ tùy thân như CMND, CCCD, hộ khẩu, giấy chứng nhận kết hôn được sử dụng thống nhất với tên là Huỳnh Văn Mỹ. Tuy nhiên, vừa rồi cha tôi có đến UBND xã để trích lục khai sinh thì được cấp trích lục có tên là Huỳnh Thành Mỹ. Vậy nay cha tôi muốn điều chỉnh lại tên trong giấy khai sinh từ Huỳnh Thành Mỹ thành Huỳnh Văn Mỹ thì có được không? Thủ tục như thế nào? (Huỳnh Thị Thanh Thúy; đ/c: ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An)

Trả lời

Trả lời:
1. Liên quan đến điều chỉnh tên trong giấy khai sinh
- Theo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật Hộ tịch: “Cải chính hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân trong trường hợp có sai sót khi đăng ký hộ tịch”.
- Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định “Cải chính hộ tịch … là việc chỉnh sửa thông tin cá nhân trong Sổ hộ tịch hoặc trong bản chính giấy tờ hộ tịch và chỉ được thực hiện khi có đủ căn cứ để xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc của người yêu cầu đăng ký hộ tịch”.
Vì vậy, trong trường hợp thông tin tên trong giấy khai sinh của cha bạn nếu có cơ sở xác định có sai sót khi đăng ký thì sẽ được cải chính theo quy định.
2. Thủ tục cải chính hộ tịch theo quy định của Luật Hộ tịch
a) Thẩm quyền đăng ký cải chính hộ tịch:
Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước.
b) Về thủ tục cải chính hộ tịch:
- Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc theo mẫu (nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tiếp);
- Biểu mẫu điện tử tương tác thực hiện đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc (do người yêu cầu cung cấp thông tin theo hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công, nếu người có yêu cầu lựa chọn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến);
- Người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch thực hiện việc nộp/xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến) các giấy tờ sau:

* Giấy tờ phải nộp:
- Giấy tờ làm căn cứ thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch.
- Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật trong trường hợp ủy quyền thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch. Trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền thì văn bản ủy quyền không phải chứng thực.
* Giấy tờ phải xuất trình:
- Hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc. Trường hợp các thông tin cá nhân trong các giấy tờ này đã có trong CSDLQGVDC, CSDLHTĐT, được hệ thống điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú. Trường hợp các thông tin về giấy tờ chứng minh nơi cư trú đã có trong CSDLQGVDC, được điền tự động thì không phải xuất trình (theo hình thức trực tiếp) hoặc tải lên (theo hình thức trực tuyến);
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phả

Quản trị — lúc 15:42:51 ngày 19/06/2023

Quay lại danh sách câu hỏi