Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

PHẠM THỊ THÙY DUNG — lúc 14:13:47 ngày 30/03/2023

Kính chào quý cơ quan

Tôi tên Phạm Thị Thùy Dung. hiện nay do có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư trên địa bàn ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. nhưng xã thông tin chưa được cấp bản đồ kế hoạch sử dụng đất mới hiện nay. Vậy cho tôi hỏi thời gian cụ thể khi nào được chuyển đổi mục đích sử dụng đất tại địa bàn trên.
Kính mong quý cơ quan thông tin để chúng tôi chủ động có phương án sắp xếp kế hoạch.

Trân trọng

Trả lời

Theo quy định tại điểm d, e khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở muốn chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở thì phải xin phép và được chấp thuận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định căn cứ để cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:
(1) Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
(2) Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.
- Về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cần Đước đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 12103/QĐ-UBND ngày 22/12/2022.
- Về kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cần Đước đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 12590/QĐ-UBND ngày 30/12/2023.
Căn cứ theo Điều 59 Luật đất đai 2013 quy định:
- UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;
- UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
Do đó, trường hợp xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở của bà Phạm Thị Thùy Dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện nơi có đất. Để biết được thông tin chi tiết về chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Cần Đước cũng như thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất sang đất thổ cư, đề nghị bà Phạm Thị Thùy Dung liên hệ trực tiếp Trung tâm hành chính công huyện Cần Đước để được hướng dẫn cụ thể.

Quản trị — lúc 09:17:01 ngày 03/08/2023

Quay lại danh sách câu hỏi