Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề Y

Trần Tuấn Anh — lúc 20:15:57 ngày 28/06/2020

Tôi hiện đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng hộ khầu thường trú tại Long An, nay tôi muốn xin cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì cần chuẩn bị giấy tờ gì, tôi có phải về Long An để nộp hồ sơ không?

Trả lời

Điều 45 Luật Lý lịch tư pháp quy định thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm:
- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/2013/TT- LLTP; Mẫu số 04/2013/TT- LLTP, đính kèm).
- Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu/Thẻ CCCD của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
- Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
- Văn bản ủy quyền (nếu nhờ người khác đi làm thay). Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp.
* Lưu ý:
+ Văn bản ủy quyền phải được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật.
+ Trường hợp người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp thì không cần văn bản ủy quyền.
+ Người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp nộp bản chụp Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.
* Cách thức nộp hồ sơ:
+ Trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (địa chỉ: Đường song hành, Quốc lộ tránh 1A- Khối nhà cơ quan 4 (Khối Đoàn thể), phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An).
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.
+ Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: https://dichvucong.longan.gov.vn
* Nhận kết quả:
+ Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
+ Qua dịch vụ bưu chính công ích.

Quản trị — lúc 09:47:16 ngày 24/09/2021

Quay lại danh sách câu hỏi