Giấy khai sinh

Nguyễn thị cẩm tiên — lúc 13:50:43 ngày 14/09/2021

Do đăng ký trực tuyến không được, trong tình hình dịch covid này tôi muốn trực tiếp đến UBND xã Phước Lợi để đăng ký khai sinh cho con có được không?

Trả lời

- Theo quy định, việc nộp hồ sơ đăng ký khai sinh có thể thực hiện bằng 3 cách thức là: trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc gửi hồ sơ theo hệ thống đăng ký hộ tịch trực tuyến.
- Do hiện nay đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh nên không tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nếu không đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến thì có thể chọn cách thức nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính.

Quản trị — lúc 09:07:26 ngày 24/09/2021

Quay lại danh sách câu hỏi