CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1879 thủ tục
Hiển thị dòng/trang

STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1876 1.003695 Công nhận làng nghề Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
1877 1.003712 Công nhận nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
1878 1.003727 Công nhận làng nghề truyền thống Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
1879 2.000976 Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp Đất đai