STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo 21 21 0 0 0 0 0 21 21 0 0
5 Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0
8 Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã, thôn đặc biệt khó khăn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0