STT Thủ tục Số hồ sơ giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Hồ sơ đã giải quyết Hồ sơ đang giải quyết
Tồn kỳ trước Mới tiếp nhận Tổng số Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Đến hạn Quá hạn
1 Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0
9 Cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cấp Giấy phép lái xe quốc tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Cấp Giấy phép xe tập lái 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng bị mất 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Cấp lại giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Cấp lại Giấy phép lái xe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Cấp lại Giấy phép xe tập lái 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
35 Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Cấp mới Giấy phép lái xe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Cấp phép thi công xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công của nút giao đấu nối vào quốc lộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Chấp thuận xây dựng công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đang khai thác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu; Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của đối với đường tỉnh, quốc lộ, đường cao tốc được giao quản lý 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Công bố đưa bến xe khách vào khai thác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Đăng ký khai thác tuyến 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
55 Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
57 Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến Việt Nam, Lào và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Đổi, cấp lại Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Ngừng khai thác tuyến, ngừng phương tiện hoạt động trên tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Phê duyệt quy trình vận hành, khai thác bến bến phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưỡi chở hành khách và xe ô tô 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0