Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 283 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
106
 • Trích lục khai sinh cho người sinh trước năm 1950
 • Sở Tư pháp
 • Đang Thanh Ha
 • Vào lúc 13:08:10 ngày 16/03/2023
Chi tiết
107
 • tách thửa đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • HÀ VĂN TÒNG
 • Vào lúc 13:42:29 ngày 03/04/2023
Chi tiết
108
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • PHẠM THỊ THÙY DUNG
 • Vào lúc 14:13:47 ngày 30/03/2023
Chi tiết
109
 • Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa
 • Sở Giao thông vận tải
 • Nguyễn Thị Huỳnh Như
 • Vào lúc 16:16:44 ngày 27/03/2023
Chi tiết
110
 • Xin cấp GCN QSDĐ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Hoàng Quý Hoài Nhơn
 • Vào lúc 09:07:14 ngày 21/03/2023
Chi tiết
111
 • Đề nghị trích lục bản đồ địa chính cho cá nhân
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Phan Minh Tâm
 • Vào lúc 11:37:25 ngày 17/03/2023
Chi tiết
112
 • Xin điều chỉnh mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • PHẠM THỊ THU THỦY
 • Vào lúc 08:33:20 ngày 16/03/2023
Chi tiết
113
 • CÁCH ĐĂNG KÝ LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Tiến Đạt
 • Vào lúc 12:00:00 ngày 03/03/2023
Chi tiết
114
 • Đề nghị trích lục bản đồ địa chính cho cá nhân
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Phan Minh Tâm
 • Vào lúc 10:07:22 ngày 15/03/2023
Chi tiết
115
 • Hỏi lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Tuấn Kiệt
 • Vào lúc 20:11:31 ngày 04/03/2023
Chi tiết
116
 • V.V Phiếu yêu cầu đăng ký thay đổi nội dung biên pháp bảo đảm mẫu số 02a
 • Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa
 • NGUYỄN MINH THÔNG
 • Vào lúc 16:48:57 ngày 10/03/2023
Chi tiết
117
 • Chuyển Đổi Mục Đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Xuân Thịnh
 • Vào lúc 15:10:39 ngày 06/03/2023
Chi tiết
118
 • Thủ tục đầu tư xây dựng để sản xuất nông nghiệp
 • Trung tâm HCC Huyện Đức Hòa
 • Hồ Hoàn Kiếm
 • Vào lúc 12:04:59 ngày 02/03/2023
Chi tiết
119
 • Bao lâu mới nhận lltp
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Tuấn Kiệt
 • Vào lúc 23:54:54 ngày 24/02/2023
Chi tiết
120
 • Đăng ký lý lịch tư pháp online
 • Sở Tư pháp
 • Thái Hoàng Huy
 • Vào lúc 00:07:39 ngày 22/02/2023
Chi tiết