Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 269 thủ tục
Hiển thị dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
16
 • Lệ phí cấp sổ đỏ lần đầu
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Tấn Đạt
 • Vào lúc 18:53:01 ngày 18/03/2024
Chi tiết
17
 • Mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Thanh linh
 • Vào lúc 17:48:38 ngày 18/03/2024
Chi tiết
18
 • Đống tiền chuyển mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Toan Huynh
 • Vào lúc 16:00:01 ngày 18/03/2024
Chi tiết
19
 • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Mỹ hạnh
 • Vào lúc 16:15:01 ngày 08/03/2024
Chi tiết
20
 • Thắc mắc về đăng ký người phụ thuộc
 • Cục thuế tỉnh
 • Nguyễn Thành Trung
 • Vào lúc 08:49:54 ngày 07/03/2024
Chi tiết
21
 • cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở và trong các dự án kinh doanh bất động sản không phải dự án phát triển nhà ở
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Nguyễn Thị Thảo Nguyên
 • Vào lúc 21:02:22 ngày 05/03/2024
Chi tiết
22
 • Cán bộ địa chính đo như vậy có cấp đổi sổ mới hay không
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Diệp thanh linh
 • Vào lúc 14:05:06 ngày 05/03/2024
Chi tiết
23
 • Cấp lại giấy phép lái xe
 • Sở Giao thông vận tải
 • Huỳnh văn hiển
 • Vào lúc 17:11:56 ngày 03/03/2024
Chi tiết
24
 • Địa chính đi đo lại đất để làm gì
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Diep thanh linh
 • Vào lúc 14:49:18 ngày 02/03/2024
Chi tiết
25
 • Sang tên sổ
 • Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Lê Hồng Nhung
 • Vào lúc 18:01:57 ngày 29/02/2024
Chi tiết
26
 • Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Thái Thị Ngọc Hân
 • Vào lúc 11:17:53 ngày 10/01/2024
Chi tiết
27
 • Giải quyết hồ sơ
 • Sở Tư pháp
 • Thái Thị Ngọc Hân
 • Vào lúc 10:44:33 ngày 10/01/2024
Chi tiết
28
 • Trích lục giấy khai sinh trước 1975
 • Sở Tư pháp
 • Đào Lưu Triều Huẩn
 • Vào lúc 19:02:07 ngày 18/12/2023
Chi tiết
29
 • Vấn đề về Lý lịch tư pháp
 • Sở Tư pháp
 • Khấu Thị Trâm Anh
 • Vào lúc 13:35:59 ngày 19/02/2024
Chi tiết
30
 • Trích lục bản sao giấy khai sinh
 • Sở Tư pháp
 • Nguyễn Thị Mai
 • Vào lúc 09:41:51 ngày 24/11/2023
Chi tiết