Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 283 thủ tục
dòng/trang
câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
  • Cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên cổng dịch vụ công
  • Sở Tư pháp
  • Phạm Hồng Thắng
  • Vào lúc 19:42:38 ngày 12/07/2024
Chi tiết
2
  • TRÍCH LỤC KHAI SINH
  • Sở Tư pháp
  • Võ Việt Lan Phương
  • Vào lúc 13:21:55 ngày 25/06/2024
Chi tiết
3
  • GIới thiệu chữ kí Sở Ngoại vụ
  • Sở Tư pháp
  • Lê Quốc Đạt
  • Vào lúc 21:15:30 ngày 02/07/2024
Chi tiết
4
  • THỦ TỤC BỔ SUNG NGUYÊN QUÁN VÀO GIẤY KHAI SINH
  • Sở Tư pháp
  • TRẦN NGỌC THÀNH
  • Vào lúc 10:17:26 ngày 28/06/2024
Chi tiết
5
  • thủ tục tách thửa chuyển mục đích quyền sử dụng đất
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Lê Xuân Chiến
  • Vào lúc 10:27:11 ngày 15/06/2024
Chi tiết
6
  • chứng chỉ hành nghề dược
  • Sở Y tế
  • Nguyễn Thị Mộng Xuân
  • Vào lúc 17:40:48 ngày 20/05/2024
Chi tiết
7
  • NỘP HỒ SƠ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM
  • Sở Y tế
  • Nguyễn Ngọc Hạ Tiên
  • Vào lúc 13:29:12 ngày 08/05/2024
Chi tiết
8
  • Gặp khó khăn trong việc hoàn thuế thu nhập cá nhân từ 2020 đến nay
  • Cục thuế tỉnh
  • Nguyễn Anh Vũ
  • Vào lúc 00:08:28 ngày 01/06/2024
Chi tiết
9
  • Cấp phiếu Lý lịch tư pháp trên cổng dịch vụ công
  • Sở Tư pháp
  • Đặng Văn Đa
  • Vào lúc 11:49:45 ngày 24/05/2024
Chi tiết
10
  • Thắc mắc về phần thanh toán
  • Sở Tư pháp
  • Đinh Thuận Phong
  • Vào lúc 11:35:33 ngày 16/05/2024
Chi tiết
11
  • Về việc xác định loại thủ tục đăng ký đất đai
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Thị Ngọc Thảo
  • Vào lúc 09:57:43 ngày 18/05/2024
Chi tiết
12
  • Tôi đặt 2 câu hỏi trên này đến nay vẫn không tìm thấy câu hỏi và câu trả lời
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Trần Thị Hải
  • Vào lúc 13:52:28 ngày 17/05/2024
Chi tiết
13
  • Bồi thường đất đai
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • NGUYỄN NGỌC HẢI ĐĂNG
  • Vào lúc 15:18:25 ngày 08/05/2024
Chi tiết
14
  • Cập nhật đường đi vào GCN để được xin phép XD nhà
  • Sở Tài nguyên và Môi trường
  • Nguyễn Thị Yến Linh
  • Vào lúc 11:43:35 ngày 06/05/2024
Chi tiết
15
  • Thuế chuyển mục đích lúa - thổ
  • Cục thuế tỉnh
  • Lê Xuân Nghĩa
  • Vào lúc 15:13:53 ngày 02/05/2024
Chi tiết